Hoe werkt het coachen?

 "Van probleem naar vaardigheid"

Intakegesprek
De eerste kennismaking is een gesprek dat bestaat uit twee stappen. De eerste is om samen met u als ouders/verzorgers vast te stellen of ik als kindercoach of als leercoach wat kan betekenen voor uw kind. Zo ja, dan is de tweede stap om uitgebreid te bespreken wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders/verzorgers.

Het coachingstraject                                                                       
Samen met uw kind ga ik op zoek naar zijn hulpvraag/probleem/en welke vaardigheden uw kind zou kunnen leren om het zichzelf makkelijker te maken. We gaan ontdekken welke talenten en vaardigheden uw kind al bezit en hoe hij deze kan gaan inzetten.

Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende activiteiten, spelvormen, coachingskaarten en (bewegings)oefeningen. Ook worden de ideeën en interesses vanuit het kind zelf gebruikt.

Het kan mogelijk zijn, dat we tijdens het coachingstraject concluderen dat uw kind andere specialistische hulp nodig heeft. Ik kan dan een passend advies geven.

Na elke coachingssessie bespreek ik met u als ouders/verzorgers of er behoefte is aan een vervolgafspraak.

Voor de werkwijze van de 'Kernvisie methode', kijkt u dan onder de desbetreffende knop.