Op Eigen Wize kindercoaching


voor een andere kijk op (leer) ontwikkeling
 

Spelling en de KWeC-methodiek

Ik geef remedial teaching op het gebied van Spelling a.d.h.v. de KWeC-methodiek.


De KWeC-methodiek is ontwikkeld door Carine Manderfeld. Het is een multisensoriële spellingmethodiek die als ondersteuning bij elke spellingmethode gebruikt kan worden. Voor kinderen die moeite hebben met spellen en dyslectische leerlingen is dit een ideale methodiek, omdat ze inzicht krijgen in de opbouw van de Nederlandse spelling. Door dit op een andere manier dan met letters te visualiseren, kunnen ze grip krijgen op het proces dat gebeurt tijdens een spellingregel. Het is daardoor niet meer een kwestie van het uit je hoofd leren van een spellingregel en deze vervolgens vergeten toe te passen, maar het begrijpen van een spellingregel, doordat er logica in gebracht wordt. Samen met retentietraining geeft dit dan zeer positieve effecten op de spellingresultaten en het gevoel van eigen waarde van de leerlingen.

De KWeC-methodiek is niet alleen geschikt voor leerlingen met spellingproblemen of dyslexie, maar ook voor leerlingen die wel goed zijn in spelling. Ook zij krijgen een goed inzicht in de opbouw van de Nederlandse spelling, maar zullen de bij de KWeC-methodiek behorende materialen eerder laten staan dan de leerlingen met spellingproblemen.

Tevens schenk ik aandacht aan het handschrift van uw kind. Een leesbaar handschrift is nodig om je eigen tekst terug te kunnen lezen. Hierbij speelt zelfcontrole een grote rol; 'Heb ik het woord goed geschreven en heb ik de regels toegepast?'