Op Eigen Wize kindercoaching


voor een andere kijk op (leer) ontwikkeling
 

Kernvisie methode

Een grote groep kinderen (80%) neemt de leerstof op door de reguliere manier van lesgeven; luisteren en strategieën onthouden. Zij gebruiken bij voorkeur hun linkerhersenhelft. Zij zijn gefocust op woorden en geluiden (auditief ingesteld) of geven de voorkeur aan denken en beredeneren (digitaal ingesteld). Zij hebben een linksgeoriënteerde denkstijl.

Een kleine groep kinderen (20%) leert op een andere manier. Zij gebruiken bij voorkeur hun rechterhersenhelft. Zij zijn in meer of mindere mate visueel of kinesthetisch ingesteld. Zij denken in beelden en voelen sterk. Zij associëren met de vele informatie die zij absorberen. Zij zien niet één mogelijkheid, maar verschillende en welke moeten zij dan kiezen? Het kan niet zo zijn, dat het voor de hand liggende antwoord het juiste is. Ze leren het best door verbanden te zien. Ze zijn creatief, technisch en/of emotioneel begaafd. Dit zijn de kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl.

De Kernvisie methode is ontstaan doordat Wim Bouman jarenlang onderzoek heeft gedaan bij zo'n 800 kinderen. Hij concludeerde dat de rechtsgeoriënteerde kinderen wel degelijk in staat zijn om te automatiseren en spellingsstrategieën te kunnen onthouden en reproduceren. Zij moeten ze 'gewoon' op een andere manier aangeboden krijgen.

De 'Kernvisie methode' leert het kind een (visuele) basistechniek aan, die het zelf in de toekomst kan inzetten. De techniek is toepasbaar op spelling, rekenen, lezen, topografie, etc..

Werkwijze

Tijdens de eerste coachingssessie ga ik kijken of uw kind kan deelnemen aan de 'Kernvisie methode'.  Als dit zo is, dan leer ik uw kind direct een basistechniek aan. Om de drie weken maken we een afspraak en breiden het traject steeds verder uit. Het is van belang dat u als ouder/verzorger bij iedere sessie aanwezig bent. Dit zodat u weet wat u samen met uw kind gaat oefenen.

Herkent u uw kind, bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op.